16. Germans de mar / Hermanos de mar

16. Germans de mar / Hermanos de mar

  • Autor de la entrada:

16. Germans de mar


Aquí a Guadalupe visc en un dels vaixells que ens han acompanyat durant la regata. Diuen que estem bojos per fer el que hem passat amb un vaixell de 6,50 metres. Pot ser que ho estiguem. Després del que hem passat m’adono que la Mini Transat és una regata extrema. De 84 minis hem arribat uns 50. Però quan veig que en Arthur… que va ser rescatat de l’aigua va a Baiona per ajudar al seu amic Pik… que l’Andrea i en Federico m’expliquen amb un gran somriure com han perdut el seu mini… quan la Sofie ve a rebre’ns a Guadalupe i no ha fet la regata… o la  Pip m’envia un missatge de comiat perquè no ha pogut quedar-se a rebre’m… la trucada de suport d’en Charli… l’abraçada d’en Giancarlo… els petons d’en Erik… l’enhorabona d’en Bruno… quan malgrat el que han viscut estan contents d’haver fet la Mini Transat… me n’adono que vull estar tant folla com ells! Vull veure la vida a la seva manera… vull que aquest somriure que em sento a la cara em duri tota la vida… i que la brillantor que porto ara als ulls… malgrat faig ulleres per no dormir encara prou hores seguides… no s’esvaeixi. Ara entenc que hi ha d’especial a la classe Mini… és com si fóssim tots germans… ens acceptem tal com som… no importa l’edat… el físic… si som homes o dones… els nostres coneixaments… el respecte i carinyo que hi ha entre nosaltres es pot sentir amb les paraules… els gestos… en aquests llenguatge universal on no calen les paraules.
Potser si hi ha una cosa que ens defineix, que ens uneix… aquesta manera que tenim d’entendre o d’estimar la vida… amb bogeria!!!16. Hermanos de mar

Aquí en Guadalupe vivo en uno de los barcos que nos han acompañado durante la regata. Dicen que estamos locos por hacer lo que hemos pasado con un barco de 6,50 metros. Puede que lo estemos. Después de lo que hemos pasado me doy cuenta que la Mini Transat es una regata extrema. De 84 barcos hemos llegado unos 50. Pero cuando veo que Arthur… que fue rescatado del agua ha ido a Baiona para ayudar a su amigo Pik… que Andrea y Federico me cuentan con una gran sonrisa como han perdido su mini… cuando Sofie viene a recibirnos a Guadalupe y no ha hecho la regata… o Pip me envía un mensaje de despedida porque no ha podido quedarse a recibirme… la llamada de apoyo de Charli… el abrazo de Giancarlo… los besos de Erik… la enhorabuena de Bruno… cuando a pesar de lo que han vivido están contentos de haber hecho la Mini Transat… me doy cuenta que quiero estar tanto loca como ellos! Quiero ver la vida a su manera… quiero que esa sonrisa que me siento en la cara me dure toda la vida… y que el brillo que llevo ahora a los ojos… a pesar de la ojeras de no dormir todavía suficientes horas seguidas… no se desvanezca. Ahora entiendo que hay de especial en la clase Mini …es como si fuéramos todos hermanos… nos aceptamos tal como somos… no importa la edad… el físico… si somos hombres o mujeres… nuestros conocimientos … el respeto y cariño que hay entre nosotros se puede sentir con las palabras… los gestos… en este lenguaje universal donde no hacen falta las palabras.

Quizás si hay algo que nos define, que nos une… es esta manera que tenemos de entender o de querer la vida… con locura!!!


16. Brothers of the sea
Here in Guadalupe I live in one of the boats that have accompanied us during the race. They say we’re crazy to do what we have gone with a boat of 6.50 meters. Maybe we are. After what we passed I realize that the Mini Transat race is extreme. After we take off 84 Minis, only they have reached 50. However, when I see that Arthur was rescued from the water in Bayonne to help his friend who Pik, Andrea and Federico tell me with a great smile how they have lost their boat, when Sofie comes to Guadeloupe and she hasn’t done the race, Pip send me a goodbye message because she couldn’t say to receive me, the Charli’ support call, the Giancarlo’ hug, Erik’ kisses, congratulations from Bruno. Even after been done what they have done, they are happy to have done the Mini Transat, I realize that I would be so glad to be as happy as them! I want to see life the way they see it. I want that smile on my face all my live and that shine in my eyes, (although I still don’t sleep enough hours) never disappear. Now I understand what is so special at the Mini class. It’s like we are all brothers. We accept each other as we are. No matter age, physique, our skills or if we are men or women. Respect and affection between us can be felt by words and gestures. “With this universal language where words are not needed”.
Perhaps there is one thing that defines us that unites us. The way we understand and love life, with insanity!