7. Rebel·lió / Rebelión

7. Rebel·lió / Rebelión

  • Autor de la entrada:


7. Rebel·lió
Encara no estem tots a Sada. El navegants continuen arribant en comptagotes… hi ha qui ja no arribarà a Sada… i 4 regatistes més no prendran la sortida de la Mini Transat. Dos temporals en 300 milles ens han passat factura. S’ha de tornar a fer la posta a punt del mini… i la d’alguns de nosaltres.
És impressionant la generositat d’en Miguel i la Bety de Nàutica Cadenote… i en Santi, capità de la Marina de Sada. Tots s’esforcen i impliquen amb nosaltres. Venen a buscar-nos a la Marina per oferir allotjament als navegants… l’Almudena, el Maxi, el Willy i l’Ana… És emocionant aquesta solidaritat! 
Avui tota la flota mini s’ha rebel·lat contra l’organització de la regata perquè ens volen treure a la costa més perillosa d’Espanya (pels baixos… dispositiu de separació de trànsit més concorregut d’Europa… zona de navegació pesquera… sabent que les embarcacions menors de 15 metres encara que siguin pesquers no estan obligats a portar AIS)… tot això de nit, amb mar brava i 40ns de vent! En Charli, de l’equip espanyol, és el primer en exposar la situació des del punt de vista dels navegants…i darrera seu ho fa l’equip italià… els australians i els americans… francesos… Demà reunió a les 11.00!!!
Jo personalment… entre molts de la classe mini… penso que l’organització… malgrat diu que mira primer pel regatista… te molt present la importància que te per a ells el primer cop que organitzen aquesta regata. La situació no és fàcil però ha estat la regata amb major numero d’abandonaments de la mini-història… i encara no ha començat.
Tots sabem que un regatista pot decidir fer o no fer la regata… la decisió és tota meva… però hi ha molta gent implicada en el mini-projecte. L’objectiu de la regata és iniciar-se a les regates transatlàntiques en solitari… amb una petita embarcació i un pressupost reduït. Però sortir en aquelles condicions… és assenyat?
Degut a la pressió l’Organització decideix ajornar la sortida de la regata al 14 de novembre a les 09.00 del matí. Tenim un dia més per recuperar-nos del cansament i fer reparacions.
  
7 . Rebelión

Todavía no estamos todos en Sada. Los navegantes continúan llegando en cuentagotas… hay quien ya no llegará a Sada… y 4 regatistas más no tomarán la salida de la Mini Transat. Dos temporales en 300 millas nos han pasado factura. Hay que volver a hacer la puesta a punto del mini… y la de algunos de nosotros.

Es impresionante la generosidad de Miguel y la Bety de Náutica Cadenote… y Santi, capitán de la Marina de Sada. Todos se esfuerzan e implican con nosotros. Vienen a buscarnos a la Marina para ofrecer alojamiento a los navegantes… Almudena, Maxi, Willy y Ana… Es emocionante esta solidaridad!

Hoy toda la flota mini se ha rebelado contra la organización de la regata porque nos quieren sacar a la costa más peligrosa de España (por los bajos… dispositivo de separación de tráfico más concurrido de Europa… zona de navegación pesquera… sabiendo que las embarcaciones menores de 15 metros aunque sean pesqueros no están obligados a llevar AIS)… todo ello de noche, con mar muy gruesa y 40ns de viento! Charli, del equipo español, es el primero en exponer la situación desde el punto de vista de los navegantes… y detrás suyo lo hace el equipo italiano… los australianos y americanos… franceses… Mañana reunión a las 11.00!

Yo personalmente… entre muchos de la clase mini… pienso que la organización… aunque dice que mira primero por regatista… tiene muy presente la importancia que tiene para ellos la primera vez que organizan esta regata. La situación no es fácil pero ha sido la regata con mayor número de abandonos de la mini-historia… y todavía no ha comenzado.

Todos sabemos que un regatista puede decidir hacer o no hacer la regata… la decisión es toda mía… pero hay mucha gente implicada en el mini-proyecto. El objetivo de la regata es iniciarse en las regatas transatlánticas en solitario… con una pequeña embarcación y un presupuesto reducido. Pero salir en esas condiciones… es sensato?

Debido a la presión la Organización decide aplazar la salida de la regata para el 14 de noviembre a las 09.00 de la mañana. Tenemos un día más para recuperarnos del cansancio y hacer reparaciones.