15. Benvinguda a Guadalupe / Bienvenida a Guadalupe

15. Benvinguda a Guadalupe / Bienvenida a Guadalupe

  • Autor de la entrada:


15. Benvinguda a Guadalupe 
Em fa molta il·lusió el comitè de benvinguda… hi ha una llanxa plena amb les noies de l’organització, les que s’encarreguen dels navegants, cridant… fent fotos… rient…. quina rebuda!

A port esta la Sofie que finalment no ha fet  la regata però si ha vingut amb el barco de seguiment des de Lanzarote fins a Guadalupe…m’alegrar molt veure-la…i m’abraçar… com li havia ensenyat que fem els mediterranis. El Ludovic…el Jerome… el Marcel… el Charles… un munt de regatistes i dels tripulants dels vaixells de seguiment em venen a rebre amb aplaudiments i somriures… Sabia que la Mary Jo no hi seria…però em vaig imaginar el seu somriure i aquells ulls que sembla que diguin… no passa res… (perquè tot realment ja havia passat)… mentre m’abraçava amb els seus llargs braços.
La Sofie no es separa en tot moment de mi. A la toilette… em miro al mirall desprès de 30 dies… sembla que hagi envellit molts anys… però en canvi em sento com si tingues molts menys…
Porto a Guadalupe 5 dies. Ja he acabat la feina de preparar el Peter Punk pel transport en mercant. Avui m’he començat a relaxar! Em surt el cansament… tot em fa mal!
Dels 84 navegants 11 no varen poder prendre la sortida de la regata i 22 van abandonar. D’aquests abandons 10 varen ser per pèrdua del barco. En total vàrem arribar 51. Dels espanyols… en Bruno del Sampaquita (Mini-240) va arribar a la posició 5ena fent una excel·lent regata, en Joel del Dame Argo (Mini-835) va ser el primer a abandonar a Galícia pel trencament d’un dels timons, en Charli del Reyno de Navarra (Mini-431) va abandonar poc després a Portugal per problemes al pilot automàtic, i jo amb el Peter Punk (Mini-519) vaig arribar a la posició 33ena.
15. Bienvenida a Guadalupe

Me hace mucha ilusión el comité de bienvenida… hay una lancha llena con las chicas de la organización, las que se encargan de los navegantes, chillando… haciendo fotos… riendo…. qué recibimiento!

En puerto esta Sofie que finalmente no ha hecho la regata pero si ha venido con el barco de seguimiento desde Lanzarote hasta Guadalupe… me alegra mucho verla… y me abraza… como le había enseñado que hacemos los mediterráneos. Ludovic… Jerome… Marcel… Charles… un montón de regatistas y los tripulantes de los barcos de seguimiento me vienen a recibir con aplausos y sonrisas… Sabía que Mary Jo no estaria… pero me imaginé su sonrisa y esos ojos que parece que digan… no pasa nada… (porque todo realmente ya había pasado)… mientras me abrazaba con sus largos brazos.

Sofie no se separa en todo momento de mí. En la toilette… me miro al espejo después de 30 días… parece que haya envejecido muchos años… pero en cambio me siento como si tuviera muchos menos…

Llevo en Guadalupe 5 días. Ya he terminado el trabajo de preparar el Peter Punk para el transporte en mercante. Hoy me he empezado a relajar! Me sale el cansancio… todo me duele!


De los 84 navegantes 11 no pudieron tomar la salida de la regata y 22 abandonaron. De estos abandonos 10 fueron por pérdida del barco. En total llegamos 51. Los españoles… Bruno del Sampaquita (Mini-240) llegó a la posición 5ª haciendo una excelente regata, Joel del Dame Argo (Mini-835) fue el primero en abandonar en Galicia por la rotura de uno de los timones, Charli del Reyno de Navarra (Mini-431) abandonó poco después en Portugal por problemas con el piloto automático, y yo con Peter Punk (Mini-519) llegué en la posición 33ª.

15. Welcome to Guadalupe
I ‘m very excited about the welcoming committee. There is a boat filled with girls of the organization in charge of the sailors, shouting, taking pictures, laughing, “what a  receive”!
At the harbour is Sofie that she has not done the race but has been on the boat of the organization sailing from Lanzarote to Guadeloupe. I’m very glad to see her and hug her as the Mediterranean people do. Jerome, Ludovic, Marcel, Charles and a lot of sailors and crew vessels follow me to receive me in applause and laughter. I knew Mary wouldn’t be there but I imagined her smile and those eyes that seem to say: nothing happens (because everything had really gone), while hugging me with his long arms.
Sofie isn’t separate at all time from me. At the bathroom I look in to the mirror after 30 days. Seems to be older but instead of that I feel like I have much less.
I’ve been in Guadalupe 5 days. I’ve finished preparing Peter Punk to the transport. Today I started to relax! I get tired, everything hurts!
Of 84 sailors, 11 were not able to take out of the race and 22 retired. 10 of this 22, retired because they have lost the boat. In total we get it 51. The Spaniards sailors, Bruno, sailor of Sampaquita (Mini-240) reached the 5th position by doing an excellent race. Joel, sailor of Dame Argo (Mini-835) was the first to abandoned in Galicia by smashing one of the rudders. Charli, sailor of the Reino de Navarra (Mini-431) abandoned shortly after Portugal with problems at the autopilot and I got the 33rd position with the Peter Punk (Mini-519).